ขั้นตอนการดำเนินงาน


step1 title

ลูกค้าแจ้งข้อมูลประเภทธุรกิจที่ต้องการทำเว็บไซต์เบื้องต้นเพื่อให้ทางทีมงานจัดทำใบเสนอราคาที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน โดยท่านสามารถระบุงบประมาณที่ต้องการได้อีกด้วย
หลัง จากพิจารณาราคากันเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าดำเนินการโอนค่ามัดจำเว็บไซต์ 50% ของค่าบริการทั้งหมด พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.step2 title

ทีม งานออบแบบเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า และส่งให้ลูกค้าพิจารณา ในขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คะstep3 title

ทีมงานประสานงานขอข้อมูลจากลูกค้าเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาป้อนใส่เว็บไซต์ตามรูป แบบที่ได้ตกลงกันไว้ จนครบตามข้อมูลที่ทางลูกค้าส่งมอบให้ทางทีมงาน หลังจากนั้นทางทีมงานส่งเว็บไซต์ให้ลูกค้าตรวจสอบ
เมื่อเว็บไซต์เสร็จสมบูรณ์ทางลูกค้าโอนเงินส่วนที่เหลืออีก 50% พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.step4 title

ทีมงานส่งมอบเว็บไซต์ให้ลูกค้า พร้อมใบเสร็จรับเงิน และให้คำปรึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์ บริการหลังการขายทาง ezythaihost ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ตลอดอายุการใช้งาน และเมื่อเว็บไซต์ของลูกค้าใกล้หมดอายุทางทีมงานจะส่งใบแจ้งเตือนก่อนครบ กำหนดทุกปีคะ พร้อมส่วนลดต่างๆตามโปรโมชั่นในปีน้้นๆ
วิธีการชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี : 117-223863-2

ชื่อบัญชี :  เชิดศักดิ์ อู่ปัญญา


..........................


ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี : 604-2-23158-2

ชื่อบัญชี : ศิริวรรณ อู่ปัญญาหลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information